منوی سایت
پیوندها

.
دیدار با معاون بازرسی کل کشور حجة الاسلام عرب انصاری

دیدار با معاون بازرسی کل کشور حجة الاسلام عرب انصاری در  سازمان بازرسی کل کشور به همراه امام جمعه ،

شهردار ، شورای شهر و معاون بودجه سازمان  شهرداریهای کشور پیرامون درخواستهای شهر

دیماه 99

تاریخ: 1400/01/29 ساعت: 22:44:12
تعداد بازدید: 62

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک