منوی سایت
پیوندها

.
شرکت در جلسه به مناسبت روز شهردار
تاریخ:1399/04/14 08:37:07
تعداد بازدید: 10
تقدیر از زحمات پرسنل محترم درمانگاه کلاته خیج
تاریخ:1399/04/04 08:52:52
تعداد بازدید: 25
اتمام پروژه استخر جمع آوری آبهای خام
تاریخ:1399/02/17 09:10:04
تعداد بازدید: 105
سال نو مبارک
تاریخ:1399/01/05 09:06:26
تعداد بازدید: 140
هدایت آبهای سطحی
تاریخ:1398/12/26 08:12:01
تعداد بازدید: 190
روز شهردار
تاریخ:1398/12/25 08:12:01
تعداد بازدید: 203
روز درخت کاری
تاریخ:1398/12/15 09:02:01
تعداد بازدید: 272
سم پاشی و گند زدایی
تاریخ:1398/12/15 09:12:01
تعداد بازدید: 211
تسطیح گذر مسجد جامع و آماده سازی آن جهت آسفالت
تاریخ:1398/12/11 08:22:01
تعداد بازدید: 309
لکه گیری آسفالت معبر سطح شهر آغاز گردید
تاریخ:1397/04/30 07:58:34
تعداد بازدید: 382


آرشیو اخبار

شهردار

خدمات الکترونیک