منوی سایت
پیوندها

.
بازدیدشهردارمحترم ازتسطیح وزیرسازی جاده های دسترسی میدان ورودی شهر کلاته خیج
تاریخ:1399/05/11 08:31:50
تعداد بازدید: 3
بازدیدشهردارمحترم ازپیشرفت کارمیدان بزرگ ورودی شهرکلاته خیج
تاریخ:1399/05/10 12:25:21
تعداد بازدید: 4
بازدیدشهردارمحترم ازآبیاری قطره ای دوطرف جاده کمربندی
تاریخ:1399/05/09 08:25:21
تعداد بازدید: 3
بازدید ریاست اداره راه و شهرسازی
تاریخ:1399/05/06 10:20:24
تعداد بازدید: 4
جلسه برنامه ریزی مرحله دوم کمک های مومنانه
تاریخ:1399/05/05 08:20:24
تعداد بازدید: 3
بازدید دکتر شریفی مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد استاندری سمنان
تاریخ:1399/04/12 07:46:32
تعداد بازدید: 3
سفر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
تاریخ:1399/04/10 07:49:53
تعداد بازدید: 5
شرکت در جلسه به مناسبت روز شهردار
تاریخ:1399/04/09 08:37:07
تعداد بازدید: 28
تقدیر از زحمات پرسنل محترم درمانگاه کلاته خیج
تاریخ:1399/04/04 08:52:52
تعداد بازدید: 39
اتمام پروژه استخر جمع آوری آبهای خام
تاریخ:1399/02/17 09:10:04
تعداد بازدید: 116


آرشیو اخبار

شهردار

خدمات الکترونیک