منوی سایت
پیوندها

.
جلسه شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کلاته خیج با دهیاران محترم و اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای مجاور
تاریخ:1401/09/09 09:16:18
تعداد بازدید: 2
بازسازی و ترمیم میدان امام رضا (ع)
تاریخ:1401/09/09 09:35:29
تعداد بازدید: 2
اجرای خط کشی خیابانها و معابر سطح شهر
تاریخ:1401/09/08 11:01:19
تعداد بازدید: 2
احداث میدان غدیر روبروی بانک صادرات
تاریخ:1401/09/08 11:33:43
تعداد بازدید: 3
تخریب، تعریض و تملک ملک مرحوم قربانعلی علی عرب
تاریخ:1401/09/08 14:07:40
تعداد بازدید: 2
تخریب، تعریض و تملک ملک آقای نادعلی عجم
تاریخ:1401/08/02 08:19:10
تعداد بازدید: 54
احداث دیوار ساحلی- حفاظتی
تاریخ:1401/08/02 08:35:29
تعداد بازدید: 49
اجرای آسفالت گرم معابر سطح شهر به متراژ 27هزار متر مربع
تاریخ:1401/08/02 09:00:56
تعداد بازدید: 49
عملیات ساخت قسمت اداری جایگاه cng شهرداری
تاریخ:1401/08/02 12:01:12
تعداد بازدید: 48
بازدید سر زده شهردار محترم از نانوایی های سطح شهر کلاته خیج صبح جمعه
تاریخ:1401/06/20 10:24:01
تعداد بازدید: 83


آرشیو اخبار

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی