منوی سایت
پیوندها

.
تاریخ اعتبار: 1399/08/19
متن آگهی:

مزایده ، اجاره تاسیسات شن و ماسه 120 تنی شهرداری کلاته خیج واقع  در محور شاهرود آزاد شهر کیلومتر 48

بازگشت

شهردار
خدمات الکترونیک