منوی سایت
پیوندها

.
احداث و شروع به کار کارگاه موزاییک سازی نانو

احداث و شروع به کار کارگاه موزاییک سازی نانو به عنوان یک درآمد پایدار

متعلق به شهرداری کلاته خیج توسط همکاران زحمتکش شهرداری و حمایت اعضای محترم شورای اسلامی 

سه شنبه 1400/02/28

تاریخ: 1400/06/11 ساعت: 00:13:13
تعداد بازدید: 192

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی