منوی سایت
پیوندها

.
بازدید سر زده شهردار محترم از نانوایی های سطح شهر کلاته خیج صبح جمعه

بازدید سر زده شهردار محترم از نانوایی های سطح شهرکلاته خیج صبح جمعه 18 شهریور و تذکر به عدم رعایت قوانین و حقوق شهروندان

تاریخ: 1401/06/20 ساعت: 10:24:01
تعداد بازدید: 100

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی