منوی سایت
پیوندها

.
تخریب، تعریض و تملک ملک آقای نادعلی عجم

تخریب، تعریض و تملک ملک آقای نادعلی عجم  به آدرس سه راهی غدیر جنب نخلگاه تاریخ 1401/08/01

تاریخ: 1401/08/02 ساعت: 08:19:10
تعداد بازدید: 74

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی