منوی سایت
پیوندها

.
اجرای آسفالت گرم معابر سطح شهر به متراژ 27هزار متر مربع

اجرای آسفالت گرم معابر سطح شهر به متراژ 27هزار متر مربع (شهرک پردیس،خیابان شهید عرب خالقی، جنب حسینیه عاشورا،خیابان جنب دیوار ساحلی بابایی فر،خیابان عرب بخشی ها،14 متری جنب بلوار غدیر،10 متری بلوار غدیر،ادامه بلوار غدیر،

تاریخ: 1401/08/02 ساعت: 09:00:56
تعداد بازدید: 67

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی