منوی سایت
پیوندها

.
جلسه شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کلاته خیج با دهیاران محترم و اعضای محترم شوراهای اسلامی روستاهای مجاور

جلسه شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کلاته خیج با دهیاران محترم

و اعضای محترم  شوراهای اسلامی روستاهای مجاور در خصوص مشکلات

و راهکارهای رشد و پیشرفت منطقه

تاریخ: 1401/09/09 ساعت: 09:16:18
تعداد بازدید: 61

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی