منوی سایت
پیوندها

.
تخریب و تعریض ملک

تخریب و تعریض ملک مرحوم عین اله عربعامری توسط واحد عمران در روز شنبه مورخ 15 مهر ماه صورت پذیرفت 

تاریخ: 1402/07/18 ساعت: 08:59:44
تعداد بازدید: 125

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی