منوی سایت
پیوندها

.
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه های شهرداری

در روز چهارشنبه مورخ 12 مهرماه جناب آقای دکتر حمیدی به اتفاق شهردار محترم جناب آقای دکتر عرب نجفی از پروژه های سطح شهر بازدیدمیدانی به عمل آوردند و معاونت محترم امور عمرانی استانداری روند اجرای پروژه های عمرانی را عالی توصیف نمودند

تاریخ: 1402/07/18 ساعت: 09:02:52
تعداد بازدید: 74

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی