منوی سایت
پیوندها

.
برگزاری مزایده 14 قطعه زمین مسکونی توسط شهرداری کلاته خیج

 برگزاری مزایده 14 قطعه زمین مسکونی توسط شهرداری کلاته خیج واقع در شهرک نیلوفر- خیابان 16 متری 

تاریخ: 1402/10/03 ساعت: 09:19:44
تعداد بازدید: 30

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی