منوی سایت
پیوندها

.
دیدار شهردار و رئیس شواری اسلامی با فرمانده پادگان شهید پژوهنده (چهلدختر) به مناسبت روز ارتش

دیدار شهردار  و رئیس شواری اسلامی با فرمانده پادگان شهید پژوهنده (چهلدختر) به مناسبت روز ارتش

تاریخ: 1403/02/02 ساعت: 14:03:41
تعداد بازدید: 11

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک
شبکه های اجتماعی