منوی سایت
پیوندها

.
بازدید شهردار و مسئولین واحدهای شهرداری از سطح شهر مورخه95/12/3

شهردار کلاته خیج  و کلیه مسئولین واحدهای شهرداری از  سطح شهر و کلیه خیابانها؛پروژه ها و تاسیسات  بازدید و تصمیمات لازم در خصوص برخی کاستی ها و پروژه ها اتخاذ گردید-سرویس خبر --روابط عمومی شهرداری کلاته خیج

تاریخ: 1395/12/04 ساعت: 13:34:00
تعداد بازدید: 685

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک