منوی سایت
پیوندها

.
بهسازی مزار بهشت فاطمه (س) با تمام ظرفیت در حال انجام است

بهسازی-جدولگذاری و پروژه عمرانی مزار بهشت فاطمه (س)  (مزار پایین شهر)  با تمام ظرفیت و از محل اعتبارات داخلی شهرداری در حال انجام است -سرویس خبر- روابط عمومی شهرداری کلاته خیج

تاریخ: 1397/02/22 ساعت: 07:09:13
تعداد بازدید: 371

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک