منوی سایت
پیوندها

.
شروع عملیات طراحی و بازسازی جدید میدان امام حسین (ع)

آغاز عملیات طراحی ، بازسازی و تکمیل  میدان امام حسین (ع) شهر کلاته توسط واحد عمران شهرداری 

تاریخ: 1399/08/26 ساعت: 15:41:29
تعداد بازدید: 122

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک