منوی سایت
پیوندها

.
تبریک شهردار به مناسبت روز کارمند

بدون تردید خدمت به مردم در هر لباس و هر شغلی از بزرگترین توفیقاتی است که خداوند متعال در اختیار بندگان خود قرارداده

.و برای آن اجری عظیم در نظر گرفته است

اینجانب یاد و خاطره شهدای والامقام دولت و بویژه شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت را به همه دولت مردان

و چهارم شهریور ماه را به کارکنان خدوم و متعهد و بویژه کارمندان و کارکنان شهرداری کلاته خیج تبریک

عرض می نمایم. با امید اینکه بتوانیم با تاسی از این دو الگوی خدمتگذار و رهنمودهای مقام معظم رهبری

مدظله العالی با تدابیر و اندیشه هایخردمندانه ، افق تازه ای از توسعه را طراحی و با همدلی و همزبانی

به منصه ظهور برسانیم.

مهندس احمدی

 شهردار کلاته خیج. 

تاریخ: 1400/06/10 ساعت: 22:05:45
تعداد بازدید: 185

بازگشت بازگشت

شهردار

خدمات الکترونیک